English

 עברית

מדיה לדוגמא

ברוכים הבאים לאתר TGI - טי ג'י איי השקעות נדל"ן


אתר זה מכיל מידע וקישורים לגבי הפעילות של חברת טי.ג'י.איי השקעות.

השקעותינו פרוסות בכל רחבי קנדה, תאילנד, קוסטה ריקה, רומניה וארה"ב . 

KC BEACH CLUB POOL VILLAS KOH SAMUI

סיום בינוי ופתיחת מלון חוף מס ' 03 קוסאמוי תאילנד

חברת טי.ג'י.איי השקעות נדל"ן, הינה חברת שיווק להשקעות נדל"ן מעבר לים.

הפוטנציאל הרב של השקעות בנדל"ן הקיים בחו"ל, נפרס בפני המשקיע הישראלי על ידי חברת טי.ג'י.אי.

חדשות
נמכר נכס מסחרי בקנדה
פברואר 2013 - ויניפג קנדה מימוש נוסף של נכס מסחרי מניב בויניפג שבקנדה הנכס נמכר לאחר שנרכש בשנת 2006 על ידי קבוצת משקיעים כנכס מניב להשקעה. מצטרף לנכסים מניבים נוספים שמומשו בשנת 2013.
קנדה 2012 מימוש ברווח של 55%
בית רופאים בעיר אדמונטון שבקנדה נמכר ברווח שמשקף 55% על ההשקעה במהלך שנת 2012 ומצטרף ל נכסים נוספים באדמונטון שמומשו ברווח למשקיעים.
דוח עדכון מלון החוף,קוסאמוי,תאילנד.
ינואר 2013 בקרוב ! פתיחה רשמית של מלון החוף, קוסאמוי,תאילנד.
מלון הר,קוסאמוי
ינואר 2013 מלון הר,קוסאמוי,תאילנד פעילות שנת 2012 הסתיימה הודעה נשלחה למשקיעים.
מלון וילות,
ינואר 2013 מלון וילות,קוסאמוי,תאילנד פעילות שנת 2012 הסתיימה הודעה נשלחה למשקיעים
מימוש נוסף של נכס מסחרי בקנדה
ינואר 2013 AUTOMNWOOD 1031 מימוש נוסף של נכס מסחרי מניב בויניפג שבקנדה הנכס נמכר לאחר שנרכש בשנת 2006 על ידי קבוצת משקיעים כנכס מניב להשקעה.
מאי 2013
קוסאמוי תאילנד דוח סיכום 2012 מלון ההר נשלח למשקיעים.
מאי 2013
קוסאמוי תאילנד דוח סיכום 2012 מלון וילות נשלח למשקיעים .
יולי 2013
תאילנד קוסאמוי מלון הר,בוצעה חלוקת כספים למשקיעים .
יולי 2013
תאילנד קוסאמוי מלון וילות,בוצעה חלוקת כספים למשקיעים.
דרונט בניית אתרים